Degree College Faculties


 • Dr. Sirajuddin Chougle – Principal
 • Dr. Ansari Abdul Qaiyum - Vice Principal
 • SCIENCE FACULTY

 • Dr.Ansari Abdul Qaiyum M.Ismail-H.O.D & V. Principal
 • Dr.Rafi Ahmed Alauddin
 • Dr.Zafar Sikandar Khan
 • Dr. N.K. Sharma-H.O.D
 • Dr.Hydery Wasim Ahmed Nizamuddin
 • Dr. Poonamlata Yadav
 • Prof.Shahzad Ateeque Ah.
 • Prof.Hussain Mubarik
 • Dr. Shaikh Ahmed M.H.-H.O.D
 • Prof. Khan Asif N.
 • Dr. Zulekha Shaikh
 • Dr. Nilima Dixit
 • Prof. Shagufta Parveen
 • Dr.Mayuri Ravindra Joshi
 • Dr.Riyaz Ahmed Dar
 • Prof. Waheeda Shaikh-H.O.D
 • Dr. Mahmood Alam Khan
 • Prof.Sabahat Parveen
 • Prof. Ansari Saima
 • Capt.Dr.Akbar A. Dalvi-H.O.D
 • Prof. Ugeshkumari Singh
 • Dr. Arshad Ali Haider
 • Prof..Zeenat Parveen Ramzan Ali Surve
 • Prof.Sachin Gosavi
 • Prof.Harun Shaikh -H.O.D.
 • Prof.Ismail Popatia - Asst. Professor
 • Prof.Yasira Nevvekar - Asst. Professor
 • Dr. Saima Shaikh - H.O.D.
 • Prof.Ansari Shahid - Asst. Professor
 • Prof.Neha Momin - Asst. Professor
 • Prof.Sgra Shaikh - Asst. Professor
 • COMMERCE FACULTY

 • Dr. Ansari Abdul Majid - H.O.D.
 • Dr. Sirajuddin.H. Chougle-Principal
 • Prof. Mazhar Thakur
 • Prof. Innamur Rahman
 • Dr.. Rakshanda Hani-H.O.D
 • Prof.Avinash Ingole
 • Prof. Nahid Bhujwala-H.O.D
 • Dr. Bushra Shaikh
 • Mr.Sayyed Tafseer - Librarian
 • Mr.Mohd. Gulam Rassol Saheb Patel - Asst. Librarian
 • ARTS FACULTY

 • Prof.Karen Miranda
 • Prof.Satish Bhalerao
 • Prof. Parveen Khan
 • Dr. Leena D.Prabhu
 • Prof. Shahid Zakaullah
 • LANGUAGES

 • Prof. Shanti Polamuri-H.O.D
 • Prof. Mayurakshi Mitra
 • Prof. Rehana Vadgama
 • Dr. Majid Kazi-H.O.D
 • Prof. Mohammed Azfar
 • Prof. Mohammad Bilal-H.O.D
 • Prof.Mujahid Nadvi
 • Dr. Rama Vinod Singh